DOA MENYEMBUHKAN SEGALA MACAM PENYAKIT



Kalau ada orang yang datang minta tolong/ disembuhkan melalui perantaraan kita tentang penyakit - penyakitnya apa saja, maka berilah ia makanan atau minuman yang telah diisi dengan do'a dan suruhlah ia memakannya atau meminumnya. IsyaAllah, Allah menyembuhkan penyakit - penyakit yang dideritanya.

caramengamalkannya :
1. Tarik nafas berlahan , kemudia tahan nafas,dalam keadaan tahan nafas membaca do'a tersebut setelah selesai hembuskanlah nafas kemakanan atau keminuman yang dimaksud. bila untuk anak - anak, isikanlah pada makanan yang sesuai dengan kesukaan anak tersebut/ seleranya.
2. Usahakan dalam waktu membuat, kita dalam keadaan suci dari hadast besar maupun hadast kecil.
3. Disunahkan menghadap ke kiblat. dan diawali dengan ta'awuz dan basmalah, dan setelah selesaimembaca hamdalah.

catatan : bukan kita yang menyembuhkan tetapi Allah SWT yang menyembuhkan dengan perantaraan kitalah untuk penyembuhan penyakit - penyakit tersebut. amin.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar